Ik & mijn werkwijze

In een ontspannen en veilige situatie gaan we samen aan de slag. Ik beschik over een scala van technieken om jouw diepliggende overtuigingen en onbewuste patronen aan de oppervlakte te brengen. Bij dit verkennen van en reflecteren op je bewustzijn spelen luister-, gespreks- en speltechnieken een belangrijke rol. Ik stel uitdagende, reflecterende, prikkelende en confronterende vragen maar laat je ook veel vertellen. Ik geef je huiswerk mee en laat je oefeningen doen. Ik zorg dat je inzichten krijgt, ervaring opdoet en (eigen-)wijsheid krijgt.

Intake gesprek

In een intake gesprek kijken we samen of we met elkaar aan de slag willen en kunnen. We bepalen samen je doelstellingen en hoe we het gaan aanpakken.

Coachingssessie

Meestal zijn vier gesprekken voldoende om jouw doelstellingen helder te krijgen, uit te werken en aan de slag te gaan met een concreet actieplan. Na een paar maanden spreken we dan nog een keer af om de bereikte verandering te bekrachtigen. We sluiten af met een evaluatie van het gevolgde traject.

Kosten

Een gesprek duurt 1,5 uur en kost 95 euro exclusief BTW voor zakelijke klanten en 95 euro inclusief BTW voor particulieren. Studenten, jongeren en mensen met een laag inkomen komen in aanmerking voor een korting.

Als jij elk incident een betekenis kan geven dan leidt dat tot bewustzijn, ervaring en wijsheid.
Heb de moed om jezelf beter te leren kennen dan ben je in staat om jezelf en je beperkingen te overwinnen.
Leven zonder angst, zonder onzekerheid en met open vizier het leven tegemoet treden zal je in staat stellen om jezelf te overtreffen.